Smart Bike

Alles wat de werking van een fiets intelligenter, aangenamer en veiliger kan maken door de integratie van slimme elektronica in de fiets zelf, in de accessoires van de fiets (kleding, helm, bril, wearables,...). Ook de omgeving waarin de fiets(er) zich beweegt (infrastructuur, andere weggebruikers). Opnieuw met het oog op een verbeterde fietservaring (veiligheid, interactie met andere elementen in het verkeer).

De doelgroep van dit VIS-traject is een unieke combinatie van doelgroepen over de grenzen van sectoren heen. Enerzijds is er het ecosysteem van Flanders' Bike Valley met zijn leden uit de sport- en fietsindustrie, en anderzijds is er het ecosysteem van DSP Valley met zijn leden uit het domein van slimme elektronische systemen. De combinatie van beide ecosystemen vormt een sectoroverschrijdende doelgroep die samen aan nieuwe oplossingen kunnen werken om de fietservaring in het algemeen te verbeteren. Bovendien kan op deze manier extra economische activiteit, innovatie en tewerkstelling gecreëerd worden over de hele waardeketen van "de slimme fiets" heen (van technologie- ontwikkelaars over maakbedrijven tot en met aanbieders van eindoplossingen).

Innovatieve Bedrijfsnetwerken (IBN)

Flanders’ Bike Valley wil met dit project onbenut economisch potentieel aanboren binnen de fietsindustrie en aanverwante sectoren alsook aerodynamische optimalisatie in diverse productontwikkelingen. Door de internationalisatie van de bottom-up cluster kunnen de leden en start-ups nog meer opportuniteiten benutten in het ecosysteem waardoor Vlaanderen nog nadrukkelijker de “voortrekkersrol” in fietstechnologie en aerodynamica kan uitrollen.

FBV neemt de rol van match maker ten volle op. Via de roadmapgesprekken met de leden wordt door FBV gezocht naar raakvlakken met andere marktspelers zodat projectclusters onder de coördinatie van FBV kunnen ontstaan. Via deelname aan diverse events, gezamenlijke marktverkenning, workshops, conferenties en academies worden de synergie-effecten van clusterwerking aangedreven.

Voorgaande projecten hebben bewezen dat semi-open en open innovatie via de opzet van een projectgroep in een clusternetwerk à la FBV een gigantische versnelling en meerwaarde geeft in de productontwikkeling. Hierdoor wordt de concurrentiepositie en ontwikkelingspotentieel van de deelnemende bedrijven enorm aangescherpt.

CHIPS

Different cities and regions in the area are considering cycle highways as a new and cost efficient solution for medium distance (5-20 kilometres) commuting towards and from urban employment poles. The CHIPS project will develop transnational standards and approaches and test, demonstrate and roll out solutions and tools that enable regions to tap the full potential of cycle highways as an attractive commuting option.

By redesigning cycle highways in 5 regions to high quality standards, both with regard to infrastructural and non-infrastructural aspects, CHIPS will demonstrate the potential impact of this mobility concept as a sustainable modal shift towards low carbon commuting in the NEW region.

The objective is to facilitate the implementation of transnational low-carbon solutions in transport systems to reduce GHG emissions in NWE. CHIPS will develop existing and planned bicycle highways into a high quality, transnational mobility product that is used by ever more commuters as their best transport option. This will lead to a significant reduction of CO2 emissions. Standardised solutions and approaches will be demonstrated in regions and rolled out in NEW. This will benefit commuters and their employers (cheaper, healthier and faster commuting), the cycle industry (innovation and more jobs) and society (less CO2).

 

XBMOB

In the Euregio Maas-Rijn (EMR) a so-called rectangle of international cycling routes can be identified. From east, south, west and north we subsequently can identify: Vennbahn, Ligne 38, Meuse-à-Vélo and Trambaanfietsroute (the latter to be realized). For and within this rectangle the partnership wishes to stimulate inhabitants and visitors to use a bike instead of a car by for functional and recreational use, creating a conclusive offer of facilities in order to cycle safer, easier, faster, smarter and with more fun. The area within the rectangle will be developed as THE cycling area in the EMR as a result of which more visitors will come to and spend subsequent days in the region.

 

LSM

Binnen Flanders’ Bike Valley is Toerisme&Recreatie opgenomen als één van de 5 belangrijke pijlers voor open innovatie en co-creatie. Een rapport van Transport&Mobility Leuven vermeldt voor de “European Cycling Economy” een economische groei van 650.000 jobs naar circa 1.000.000 jobs, welke te wijten is aan de groei in “Bicycle Tourism”. Limburg is heeft momenteel een heel ruim aanbod, oa Knooppuntennetwerk, Avonturenberg Beringen, Circuit Zolder Avondfietsen&BMX, Bike Valley Windtunnel, Fietsen door het water & de lucht,… en de aanwezigheid van vele wereldwijd gekende topbedrijven (Ridley, BioRacer,RsPrint,…).

De combinatie van topbedrijven en het fietsaanbod is wereldwijd uniek maar tot dusver is het een eerder versnipperd fietsattractiepark. (Internationale) Toeristen dienen zelf linken te leggen in het aanbod, een specifiek aanbod voor MAMILS (Middle-aged-men-in-lycra) is onderbelicht en tot dusver internationaal weinig gekend.

Crossroads2

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.